POSLE DVE GODINE USVOJENA INICIJATIVA: Rezervati prirode upravljaće Parkom prirode „Rusanda“

Javna ustanova „Rezervati prirode“ upravljaće Parkom prirode „Rusanda“. Odluku o prenosu prava upravljanja sa Specijalne bolnice „Rusanda“ na „Rezervate prirode“ usvojila je juče, na predlog poslanika SNS-a Darka Bađoka, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, dve godine po pokretanju inicijative.

Ustanova „Rezervati prirode“ u potpunosti je tehnički, kadrovski i organizaciono osposobljena za održivo upravljanje ovim prirodnim resursom.

Prostor Parka prirode „Rusanda“ jedan je od malog broja lokaliteta sa izraženom kombinacijom zaslanjenog jezera sa pripadajućom vegetacijom, okruženo livadskim i livadsko-stepskim močvarnim i poljoprivrednim staništima, sa izrazito šarolikim biljnim i životinjskim svetom.

Ovo je jedna od retkih odluka o promeni upravljača nad prirodnim celinama do koje je došlo u Vojvodini.

Svakako, ovo je velika obaveza za Ustanovu „Rezervati prirode“ Zrenjanin, a i prilika da pokažu znanje i obučenost svojih kadrova.

M. S-n.