POVEĆANA NADLEŽNOST JAVNIH BELEŽNIKA RASTEREĆUJE SUDSTVO

Bez dugog čekanja na overu dokumenata

  • Pored toga što overavamo prepise, rukopise i potpise, sud je počeo da nam ustupa pojedine ostavinske predmete na raspravu – kaže Mane Majstorović, javni beležnik

Građani Srbije od 1. marta više neće overavati dokumenta u sudu ili opštinskoj upravi, već će to činiti kod javnog beležnika. Potpise, prepise i rukopise može overavati i javnobeležnički pripravnik, kao i izdavalac. Od tog datuma, osnovni sudovi kao i opštinske uprave nisu u nadležnosti za overavanje dokumenata. Sudovi i sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova overavaće u onim opštinama za koje nisu imenovini javni beležnici.
To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u škole ili na fakultet, dokumentacije koje su neophodne kod konkurisanja za posao ili za „vađenje” invalidske penzije. Tu spadaju i potvrde o isplati na osnovu kupoprodaje nepokretnosti, overe punomoćja, ugovora o zakupu, overe prepisa diploma, kao i overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta u inostranstvo i drugih dokumenata.
– Pored toga što overavamo prepise, rukopise i potpise, sud je počeo da nam ustupa pojedine ostavinske predmete na raspravu. Zapravo, sud je još uvek u fazi sastavljanja smrtovnica, ali kasnije će te predmete dostavljati nama na rešavanje – kaže Mane Majstorović, jedan od tri javnih beležnika u gradu Zrenjaninu.
Majstorović objašnjava da je novi Zakon osmišljen tako da se rastereti sud i smanji broj nesudećih predmeta (ostavine i vanparnični postupci). Kako kaže, to više neće biti u nadležnosti suda, kako bi sud mogao da se posveti sudećim predmetima. Cilj je da pravosuđe bude efikasnije, da brže zakazuje suđenja i rešava sporove.
Na pitanje u kojoj meri će dodatna nadležnost opteretiti rad javnih beležnika, naš sagovornik kaže da trenutno jesu opterećeni, ali smatra da to neće uticati na njihov rad.
– Trudićemo se da građani ne čekaju dugo na overu nekog dokumenta. Cene usluga variraju. Overa potpisa ima fiksnu cenu i ona iznosi 360 dinara za fizička lica, dok je u sudu to koštalo manje. Overe kopija su nešto jeftinije kod nas, nego što su bile u opštinskim upravama. U nečemu su naše usluge povoljnije od sudskih i opštinskih uprava, a u nečemu su skuplje. Generalno, cene se nisu značajno promenile – zaključuje Mane Majstorović i dodaje da za sada uspevaju da postignu sve što im se poveri. Kako kaže, nema zastoja u radu, iako je ovih dana gužva zbog overe stranačkih potpisa.
Prema javnobeležničkom cenovniku, potpis za privatno lice košta 360 dinara, za pravno 1.260. Overa prve stranice dokumenta je 540, a svake naredne po 360 dinara. Strana overe prepisa košta 270 dinara, a izlazak javnog beležnika na teren je 2.700 dinara. Potvrda da je neko lice živo iznosi 540 dinara.
ŽITIŠTE I SEČANj NEMAJU BELEŽNIKE
– Lica koja imaju prebivališta u opštinama Žitište i Sečanj overavaće dokumenta i dalje u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, jer za ta područja nisu imenovani javni beležnici. Dokumenta za promet nekretnina spada u nadležnost javnih beležnika – ističe Vladislava Stefanović, portparolka Osnovnog suda u Zrenjaninu.

MANjA GUŽVA U GRADSKOJ UPRAVI
Prema rečima Sofije Anđelković, načelnice odeljenja za opštu upravu, posao u Gradskoj upravi biće rasterećen, posebno što neće biti gužve u udarnim terminima kada su upisi u škole, na fakultete i kada ljudi odlaze na odmore. S obzirom na to da u Gradskoj upravi postoji zaseban račun javnih prihoda, gde spadaju sve naknade, nemaju podatak koliko su prihodovali od overa na godišnjem nivou. Gradska naknada za rad nadležnih organa iznosila je 100 dinara. Kako kaže, u 2016. je bilo 12.468 overa, ne računajući mesne kancelarije.

I.ISAKOV