PREDSTAVENÁ KNIŽNÁ PRODUKCIA SVC A NOVÁ KNIHA PROFESORA ADAMA SVETÍKA

Zima s knihou zohriala milovníkov kníh
Vo štvrtok 10. marca v Harmónie v Aradáči bol uskutočnený literárny večierok Zima s knihou, na ktorom bola predstavená knižná produkcia Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Organizovali ho práve Slovenské vydavateľské centrum a Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáčí.
-Privítali sme riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka. Hosťami večierka boli Aradáčan profesor Dr. Adam Svetlík, a prezentovali sme aj jeho knihu Premeny literárnej kritiky Vojvodinských Slovákov. Keďže je literárny kritik, napiísal literárnu kritiku na kritiky. Bol tam aj Ladislav Čáni, básnik z Báčskeho Petrovca. Tiež sme dali dôraz na jeho knihu, ktorá sa menuje Izba o ktorej dom mlčí – povedala Ana Bagľašová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v tejto osade.
Tradične na večierku zahrali a zaspievali Meškárky, zarecitovali Mariana Mikuľová, ktorá predviedla báseň o Popoluške, a Martina Bartošová Rúfusovu báseň Či jesto pravdy na svete.
Profesorka slovenčiny Adela Obšustová prečítala dve básne Ladislava Čániho, a potom zo svojej tvorbe prečítal aj samy básnik.Dr. Adam Svetlík hovoril o tom, ako nastalo jeho dielo, a je v tom už skúsený, keďže má kopu kníh, ktoré vydal.
Tou príležitosťou Základná škola v Aradáčí dostala aj dar: kresbu Ľudovita Štúra. Predstavitelia SVC tento darček dali riaditeľovi škole Valerimu Draganovi.
-Vlani mali takú akciu ku vyročiu 200 rokov od Štúrovho narodenia a každej škole darovali takú kresbu – vysvetlila Bagľašová.
Ako povedala, SVCdaroval aj Miestnemu odboru MS v Aradáči vyše 20 kníh. Tie vhodné pre deti MOMS venuje školskej biblioteky, aby to k dispozícii malo viac milovníkov kníh.