ROČNÉ ZHROMAŽDENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO SPOLKU: NOVÉ – STARÉ VEDENIE, NOVÍ HASIČI V SPOLKU

Vyznamenania a uznania pre tích, ktorí  slúžili hasičskému spolku dlhé roky

 

V sobotu 12.marca v Omladinskej sieni Dobovoľný hasičský spolok uskutočnil ročné zhromaždenie, na ktorom rezimovali minulý rok, podali finančnú správu a finančný plán na rok 2016. Taktiež, hovorili o problémoch ktoré ich trápili v roku 2015, a zvolili nové-staré vedenie. Predseda je stále Jano Abelovský, podpredseda Ivan Buják, tajomník Pavel Kokavský. Veliteľ je Ján Malo, jeho náhradník Pavel Široký, hasičský podoficier I. klasy. Pokladník je Emil Hučok, tiež hasičský podoficier I. klasy.
Hučok získal aj vyznamenanie Jeho kráľovského veličenstva Tomislava Karadžića III. stupňa, Ján Malo sa stál hasičským podoficierom. To najkrajšie predsa patrí Pavelovi Benčíkovi, ktorý dostal chartu za svojích 40 rokov v hasičskej službe.
Členmi predsedníctva sú Pavel Gages, hasič I. klasy, tiež Jaroslav Meša a Ondrej Čapeľa. Palika Gligor. Predseda dozornej komisie je Pavel Benčík, vyšší oficier I. klasy. Členmi komisie sú i Pavel Straka a Emil Goda, hasiči I. klasy.
Okrem volieb vedenia, 15 mladých členov získali titul hasič, a to Denis Straka, Vladimír Abelovský, Dario Hlavča, Janko Jančo, Janko Hucký, Daniel Mikuľa, Alen Široký, Jaroslav Hano, Emília Hanová, Stefan Marćin, Ana Benčíková, Slavuška Farkaš Vršková, Mihaľ Gligor a Dejan Bartoš. Hasičmi I. klasy sa stali Filip Šťastný, Ema Benčíková, Vlada Cukić, Stefan Cukić a Michaela Cukićová, Ondriš Eremijaš tiež. Keď ide o problémy v spolku, sú to hlavne finančné problémy. V minulom roku sa im nepodarilo zrealizovať všetko čo plánovali, ale sú spokojní tým, čo dosiahli, zvlášť na závodeniach.
-Aj keď sme mali hŕbu problémov, podarilo sa nám odisť na mestské hasičské závodenie a získali sme tri prvé miestá a dve druhé, teda výsledky hovoria, že sme pracovali dobre – povedal Ján Malo keď podával správu o práci v minulom roku.
Tiež uviedol, že v roku 2015 hasili 15 požiarov. Z toho počtu dvakrát boli v otázky domy, a na príčine boli elektrické inštalácie.
-Tie požiare sme hasili päť a viac hodín, a raz sme pomohli aj Mestskému hasičskému zväzu na smetisku.
Ako jeden z najväčších problémov uviedli hasiči miestnosť v ktorom je hasičské vozidlo.
-Problém je v tom, že strecha preteká a voda sa steká do miestnosti. Trápia nás peniaze, inak by sme si to my opravili. Však aj v prípade, že nám niekto umožní kúpiť si stavebný materiál, naší členovia si opravia garáž – pevne vyhlásili hasiči.
Zateraz to vyplánovali tak, že využiju peniaze, ktoré im zabezbečí Mestský hasičský zväz (400.000) využije na opravenie tej miestnosti. Od Miestneho spoločenstva tiež dostanú peniaze, a na registráciu hasičského vozidla musia dať 25.000 dinárov.
Tohoročné zhromaždenie, ako niekoľko posledných rokov, zveličili hosta zo Slovenskej republiky z Trenčianských Stankoviec.