PREDSTAVNICI SRPSKIH SUDOVA U KAŠTELU

Medijacija da rastereti pravosuđe

Kako unaprediti alternativno rešavanje sudskih sporova – odnosno postupak medijacije u domaćem pravosuđu – bila je jedna od glavnih tema obuke koja je u saradnji sa Pravosudnom akademijom održana za predstavnike oko 20 viših i osnovnih sudova Srbije u Kaštelu „Ečka”,19. i 20. marta. Ovo predavanje je deo dvogodišnjeg projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu” koji sprovodi konzorcijum predvođen Britanskim savetom, uz nadzor Vrhovnog kasacionog suda. Projekat finansira Evropska unija.
M. Maričić

Opširnije u štampanom izdanju