PREINAČENA PRVOSTEPENA PRESUDA VIŠEG SUDA U SLUČAJU „VOJVODINAPUT- ZRENJANIN”

Povišene kazne direktoru i nadzornom organu

Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, izjavljenu protiv presude zrenjaninskog Višeg suda (od 28. maja), te su povišene krivične sankcije koje su izrečene okrivljenima Lj.S. iz Zrenjanina i Z.I. iz Novog Sada.
Kako se navodi u saopštenju, okrivljeni Lj.S. je, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, sada osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, osim koje mu je izrečena i mera bezbednosti zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti – nadzornog organa, u trajanju od dve godine, dok je okrivljeni Z.I, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica sada osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, osim koje mu je izrečena i mera bezbednosti – zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti – direktora privrednih društava u trajanju od tri godine, računajući od dana pravnosnažnosti presude. Vreme koje okrivljeni budu proveli u zatvoru ne uračunava se u vreme izrečenih mera bezbednosti.
Kako saznajemo, okrivljeni su oglašeni krivim i osuđeni zbog toga što su (Z.I. u svojstvu direktora privrednog društva „Vojvodinaput-Zrenjanin” AD Zrenjanin, a Lj.S. u svojstvu nadzornog organa, radi obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji Grada Zrenjanina, koje je imenovalo JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Grada Zrenjanina”) od maja 2011. godine do maja 2012. godine, iskorišćavanjem svojih položaja i ovlašćenja, overili i potpisali tri privremene situacije za ukupan iznos od 254.108.173,12 dinara.
– Toliko je firma „Vojvodinaput-Zrenjanin” i naplatila, iako je znala da tako fakturisani radovi nisu izvršeni, pri čemu je stvarna vrednost izvedenih radova iznosila 170.195.962,46 dinara, pa su okrivljeni postupajući na opisani način pribavili protivpravnu imovinsku korist ovom privrednom društvu u iznosu od 83.912.210,68 dinara, a na štetu Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Grada Zrenjanina, koji su radove finansirali – kaže se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.
Navedenom prvostepenom presudom Višeg suda u Zrenjaninu, koja je sada presudom Apelacionog suda preinačena, okrivljeni su bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po jedne godine, koje je trebalo da se izvrše u prostorijama u kojima žive. Trajanje izrečenih mera bezbednosti bilo je, takođe, opredeljeno na vremenski period od po jedne godine. Presudom novosadskog Apelacionog suda navedena prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu je potvrđena, pa tako i u delu kojim se od „Vojvodinaputa – Zrenjanin” oduzima pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 83.912.210,68 dinara, potvrđuje Više javno tužilaštvo.

I. ISAKOV