PREKID VODOSNABDEVANJA U GRADU: Uzrok nestanak struje na izvorištu

Nestanak električne energije naizvorištu, neophodne za rad buarskih pumpi, prouzrokovao je prekid vodosnabdevaja u gradu.

-Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ sun a tereu, a o problemu nestanka struje obavetena je i Elektrodistribucija Zrenjanin. Odmah po dobijanju informacija sa terena, javnost će biti obaveštena o vremenu neophodnom da se nastali problem u vezi sa snabdevanjem bunarskih pumpi električnom energijom otkloni, a samim tim i o vremenu koje je potrebno da se ponovo obezbedi vodosnabdevanje na tritoriji grada – kažu u JKP „Vodovod i kanalizacija“.