PRIKLjUČENjE NA KANALIZACIJU

Prošle nedelje u Kleku, Ečki, Elemiru i Melencima, dakle u onim naseljenim mestima gde postoje tehnički uslovi za priključenje na kanalizaciju, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ su podelili obaveštenja o tome. Odluka Skupštine grada predviđa da su građani u obavezi da u roku od 30 dana od dobijanja obaveštenja podnesu zahtev za priključenje na kanalizacionu mrežu, priključe se na nju i nakon toga u roku od 60 dana van upotrebe stave septičke jame.
Zahtev, koji se predaje na šalteru „Vodovoda“ u Petefijevoj 3 treba da sadrži ime i prezime, ulicu i broj, naseljeno mesto i šifru korisnika koja se nalazi na računu SON-a, datum podnošenja i potpis podnosioca. Uz zahtev se obavezno dostavljaju kopije lične karte i poslednjeg računa SON-a. Zahtev se može preuzeti i sa sajta preduzeća www.vikzr.rs .
Pošto su u pitanju naseljena mesta, da bi smanjili troškove građanima za prevoz, uslovi za priključenje će biti izdati na licu mesta, odmah po podnošenju Zahteva.