Prikrivanje istine

Piše: Dalibor Bubnjević

Da li postoji realna statistika o tome koliko je naših sugrađana napustilo Srednjobanatski region otkada je na snagu stupila vizna liberalizacija? Nemojte se mučiti pokušavajući da date odgovor na navedeno pitanje. Formalno niko ne beleži koliko je radno sposobnih ljudi, koji su najčešće u naponu životne snage, otišlo preko državne granice trbuhom za kruhom.
Sumorne tendencije dodatno usložnjava činjenica da odlazak olakšava i mađarski pasoš: hiljadama ljudi koji poseduju mađarski pasoš, vrata Evropske unije u potpunosti su otvorena! To se na najbolji način očitava u sredinama sa većinskim mađarskim življem. Kada je nedavno naša ekipa bila u Mihajlovu, prvo što je čula, jeste da je više od 300 stanovnika odlučilo da potraži sreću u nekoj drugoj sredini. Zamislite na šta bi tek ličila sela poput Mihajlova da nema podrške poljoprivrednom sektoru u vidu mađarskog državnog projekta.
U Mužlji je situacija još dramatičnija! Umesto nekoliko odeljenja (koliko je bilo uobičajeno da bude upisano u osnovnu školu), broj đaka prvaka se sveo na jednu učionicu. Danas je skoro nemoguće naći dobrog majstora u ovom delu grada, a do nedavno je bio rasadnik najkvalitetnijih kadrova.
Nejasno je zašto ne želimo da se suočimo sa surovim činjenicama?! Zatvaranjem očiju će se samo stvoriti privid normalnosti. Međutim, posle mraka uvek dolazi svetlo, pa samim tim sve biva jasno, ma koliko se mi trudili da se ne suočimo sa realnošću koja nas okružuje.