PRIMEDBE NA PLAN GENERALNE REGULACIJE MOGUĆE DO KRAJA JANUARA

Primedbe građana na plan generalne regulacije Mužlje mogu se dostaviti na pisarnici Skupštine grada Zrenjanina do 31. januara, saopšteno je nakon јаvnog uvida u Plan, održanog u ponedeljak posle podne.
Skupu posvećenom Planu generalne regulacije Mužlje, prisustvovalo je svega petoro građana, što ne znači da primedbi nije bilo.
One se tiču proširenja mesnog groblja, kriterijuma koje privredne delatnosti mogu da se odvijaju u stambenim četvrtima, a koje ne mogu, kao i pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, što je rezultiralo velikim povećanjem poreza za te parcele koje se nalaze između ulice Hunjadi Janoša i priobalja Begeja.
M. S-n.