PRIVREDA I OBRAZOVANJE: Ugovor Visoke tehničke škole, ZREPOK-a i Unije poslodavaca

U cilju bolje saradnje, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjaninski poslovni krug i Unija poslodavaca Srbije – Poslodavci Zrenjanin, potpisali su juče ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Potpis na ugovor stavili su dr Milorad Rančić, direktor VTŠ, Dragoljub Bjeloglav, predsednik ZREPOK-a i Goran Nešić, predsednik Upravnog odbora Poslodavaca Zrenjanin.

Sporazum je okvir buduće međusobne saradnje kako bi studenti ostvarili kontakt sa poslodavcima iz privatnog sektora i znanje i veštine primenili u praksi. Oni bi u realnim uslovima obavljali praksu i radili projektne zadatke. Kada budu akreditovane i master studije, studenti će imati priliku da rade svoje diplomske radove za poznate firme. Takođe, rečeno je da postoji i šansa da studenti po diplomiranju, dobiju posao u nekoj od firmi koje su članice ZREPOK-a i Unije poslodavaca. Istaknuta je i potreba da se usaglase potrebe privrede i ove škole prilikom upisa studenata.

Navedena je i mogućnost korišćenja nastavnog i poslovnog prostora, laboratorija i laboratorijske opreme, formiranje zajedničkih naučno-istraživačkih timova…

Visoka tehnička škola postoji 67 godina, a obrazuje inženjere na mašinskom i tehnološkom odseku, kao i na specijalističkim studijama.

M.B.

Foto: J. Njegović Drndak

WEB NJEGOVIC 60_