PROGRAM POSLOVANJA JKP „ČISTOĆA I ZELENILO” ZA 2018. GODINU

U fokusu sanacija Gradske deponije
JKP „Čistoća i zelenilo” u ovoj godini nastavlja sa redovnim aktivnostima, među kojima je u središtu pažnje održavanje čistoće, a takođe su u planu i veliki poslovi poput sanacije dela deponije i ozelenjavanja zaštitnog pojasa oko sanitarne deponije.

RADOVI NA GRADSKOJ DEPONIJI
U ovom preduzeću trenutno je u toku izrada dokumentacije za izgradnju nove kasete za deponovanje komunalnog otpada, navodi direktor JKP „Čistoća i zelenilo” Zoran Protić. Telo Gradske deponije je izdeljeno na ćelije i kasete čime je omogućeno njeno fazno punjenje. Izgradnja nove kasete je nužna kako bi se u narednih pet godina zadovoljio kapacitet potreba „Čistoće i zelenila”.
– Kasetu koja je već popunjena komunalnim otpadom potrebno je prekriti završnim slojem zemlje, postaviti biotrnove, foliju, obaviti prekrivanje humusom i ozeleniti. Što se tiče radova na Gradskoj deponiji, u planu je i pošumljavanje dela deponije prema Mužlji, kako bi se sprečilo širenje neprijatnih mirisa i rasipanje komunalnog otpada – dodaje direktor JKP „Čistoća i zelenilo”.
M. Maričić
Opširnije u štampanom izdanju