PROJEKAT EU „JADRANSKO-JONSKA MREŽA AUTENTIČNIH SELA”: Mirno vojvođansko mesto, kolevka trskarstva

Belo Blato je jedno od izabranih sela zemalja južne Evrope za učešće u projektu „Adrionet” (Jadransko-jonska mreža autentičnih sela). Reč je o Interreg programu saradnje 2014-2020 koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.
Cilj projekta jeste da se prevaziđe marginalizacija ruralnih područja i očuvaju njihova prirodna i kulturna dobra uspostavljanjem transnacionalne mreže „autentičnih sela“. Reč je o mestima koja su smeštena na izuzetno lepim lokacijama, ali koja se suočavaju sa rizikom od depopulacije i napuštanja.
Belo Blato je izabrano kao mirno vojvođansko selo, ušoreno na kraju puta, između Carske bare, Begeja, Tise, nekoliko jezera, kanala. Ono je i kolevka trskarstva u Srbiji.

Jedna od ključnih aktivnosti na projektu jeste izrada Lokalnog akcionog plana za Belo Blato. Osim toga, predviđene su i pilot akcije i nabavka opreme za poboljšanje turističke ponude sela.
Učešće lokalnih aktera je centralni aspekt „Adrioneta” (javne uprave, građani, ekonomski operateri).
Ukupna vrednost ovog projekta je 1.287.950 evra, a realizacija traje od februara 2020. do jula 2022. Partner na projektu je Centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat”, a osim Srbije učestvuju i: Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija i Grčka (Centralna Makedonija).

L.Z.