VESNA RADIŠIĆ GUTEŠA O NAPLATI TROŠKOVA OBRADE KREDITA

Prava građana povređena su u korist bankarskog lobija

Zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda (VKS) koji je polovinom septembra zauzeo stav da banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, advokati na teritoriji cele zemlje krajem oktobra su u znak nezadovoljstva tokom dva dana obustavili rad.
Proteklih godina pokrenuto je više od 200 hiljada sporova sa fokusom na ove troškove. Prema poslednjim informacijama od 6. novembra, Skupština Advokatske komore Srbije ipak nije podržala potpunu obustavu rada advokata, što je bila preporuka Konferencije advokata. Skupštinsko glasanje bilo je tesno.
O tome zašto je navedena odluka izazvala takvu reakciju, kakva je bila praksa donošenja presuda, kao i koliko građana smatra da je oštećeno, razgovarali smo sa Vesnom Radišić Guteša, predsednicom Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Zrenjaninu.
Šta je sporno u odluci Vrhovnog kasacionog suda koja se tiče troškova obrade kredita?
– Vrhovni kasacioni sud je pre tri godine doneo stav po kojem banke protivzakonito naplaćuju troškove obrade kredita i osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Isti sud je sredinom septembra ove godine, u formi dopune, svoj prethodni stav suštinski izmenio tako što je dozvolio da banke sada naplaćuju troškove obrade kredita. Time je urušena suština pravnog sistema koja se ogleda u pravnoj sigurnosti, kojoj bi VKS kao najviša sudska instanca trebalo da teži. Ovakav stav je u najmanju ruku skandalozan jer su direktno povređena prava građana u korist banaka i bankarskog lobija.
Kakve su do sada donošene presude u Zrenjaninu po pitanju tužbi građana protiv banaka?
– Praksa svih sudova u Srbiji po ovom pitanju bila je jedinstvena do donošenja ovog stava. Građani su uspevali u sporovima protiv banaka, s obzirom na to da Zakon o obligacionim odnosima nedvosmisleno propisuje da je kamata jedini trošak kredita. Međutim, sada bi sudovi mogli donositi odluke suprotne dosadašnjim, čime će građani koji su tužili banke biti oštećeni. Do donošenja spornog stava i sam VKS je odlučujući po revizijama presuđivao u korist građana – korisnika kredita, dosuđujući im ne samo nezakonite troškove obrade kredita, već i troškove postupka.
Koliko su brojne ove tužbe kod nas?
– U proteklih nekoliko godina pokrenuto je oko 200 hiljada sporova protiv banaka zbog troškova obrade kredita i osiguranja stambenih kredita kod NKOSK-a. Takođe, procenjuje se da postoji oko 40.000 pravosnažnih sudskih presuda donetih u korist građana, pre donošenja ovog stava VKS. Pravna sudbina sudskih sporova koji su započeti, a još uvek nisu okončani, jeste neizvesna. Zastupajući interese građana, advokati putem svojih matičnih komora i Advokatske komore Srbije, javno su izrazili nezadovoljstvo protiv ovakve odluke obustavom rada.
Da li se u našem gradu beleže slučajevi nelojalne konkurencije?
– Primećeni su slučajevi ozbiljnog kršenja Kodeksa profesionalne etike advokata, što se ogleda u nedopuštenom sticanju klijenata. Ovaj propis podrazumeva zabranu reklamiranja advokata, zabranu nelojalne konkurencije i zabranu nečasnog i drugog nedopuštenog pridobijanja klijenata. Svako kršenje Kodeksa vodi ka pokretanju dispiciplinskog postupka pred advokatskim komorama, gde su propisane adekvatne sankcije koje mogu dovesti i do izricanja zabrane obavljanja advokatske delatnosti.

* Na pitanja da li je sve veći broj advokatskih kancelarija u gradu pozitivan ili negativan trend, kao i da li ima posla za sve, sagovornica nije mogla da nam odgovori.

J. Šormaz