PROMENA NA ČELU POŠTE U ZRENJANINU: Novi direktor Goran Marković

Odlukom Poslovodstva Pošta Srbije danas je dužnosti direktora Područne jedinice Pošta Srbije višeg ranga u Zrenjaninu razrešen dugogodišnji direktor Tibor Heslenji.
Za novog direktora postavljen je Goran Marković.

Foto: Fejsbuk