„VODOVOD”: Preuzeli isporuku vode od fabrike

Vodosnabdevanje u gradu ponovo je preuzelo JKP „Vodovod i kanalizacija“ zato što voda iz postrojenja za prečišćavanje pitke vode ne zadovoljava potrebne standarde – saopštilo je danas ovo preduzeće.

Naime, kako navode, u petak, 27. decembra, prekinuto je vodosnabdevanje grada iz postrojenja za prečišćavanje pitke vode, a ovaj posao u celosti je preuzeo„Vodovod“.

‒ Razlog za donošenje oovakve odluke leži u činjenici da od 2. septembra, kada su preuzeli celokupno vodosnabdevanje grada, postrojenje nije uspelo da u potpunosti postigne kvalitet vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. JKP „Vodovod i kanalizacija“ snabdevaće grad vodom sve dok postrojenje za prečišćavanje pitke vode ne bude spremno da isporuči vodu koja zadovoljava sve predviđene parametre kvaliteta – navode u „Vodovodu“.

Takođe su naglasili da je i dalje na snazi zabrana za piće vode iz gradske vodovodne mreže.

L.Z.