Promovarea în comun a patrimoniului transfrontalier și creșterea ofertei turistice

Continuarea parteneriatului și a colaborări prin proiect
Prezentarea proiectului „Local Heritage for Active Tourism in Banat” (HerA), „Patrimoniului local pentru tourisul activ în Banat” finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia a avut loc la Kikinda și reprezintă o formă de continuare mai aplicată a parteneriatului început ditre Unierzitatea de Vest Timișoara și Primăria Kikinda, în perioada 2013-2015, într-un proiect similar, parteneriat transfrontalier la care se adaugă de această dată și Muzeul Național din Kikinda.
Cu un buget total de 372.411 euro și o perioadă de implementare care se întinde pe 18 luni (mai 2017 – octombrie 2018), proiectul urmărește, în principal, să răspundă nevoii de definire și dezvoltare de produse turistice inovatoare pentru a asigura promovarea în comun a patrimoniului transfrontalier și creșterea atractivității ofertei turistice.
La reuniune au fost invitați reprezentanți ai turismului și restaurante, agenții de turism și reprezentanți ai camerelor de comerț regionale de pe teritoriul Banatului sârbesc. Au fost prezentate planurile Programului, care vor fi puse în aplicare pe teritoriul Banatului sârbesc și românesc.
Scopul este de a se lega cu partenerii români, potențialele grupuri țintă. În cadrul proiectului vor avea loc zece întâlniri de lucru organizate de partenerii proiectului în comunități ce-a ce reprezintă activități preliminare necesare în vederea obținerii unor produse turistice pe care membrii echipei de proiect le propun. Astfel, vor fi create 10 spoturi de prezentare turistică, un ghid turistic organizat tematic („Banatul în 10 feluri”), un etno-calendarul anual și o carte de rețete cu feluri de mâncare specific bănățene. Printre activități se mai enumeră și o serie de acțiuni comune în domeniul turismului ori în cel al gastronomiei (gastrofestival) sau organizarea unor programe de formare profesională. Cea mai inportantă acțiune este cea de a crea o platformă software comună care să adune și să facă publice informațiile relevante colectate în timpul cercetării de teren… Dintre grupurile țintă, amintim: antreprenorii cu rol în dezvoltarea produselor și serviciilor turistice (meșteșugari, bucătari etc.), sectorul privat (agenții turistice, proprietari de restaurante etc.), sectorul public (autorități publice, instituții publice din comunități etc.); Reprezentanți ai Asociației Femeiilor, cercetători, referenți culturali, turiști, voluntarii implicați, vizitatorii platformei software commune. Asociația femeilor „Bunicuțele” din Uzdin participă în realizarea acestui proiect fiind prezenta și în cel precedent. Obiectivul principal al asociației este promovarea tradiției și obiceiurilor a românilor din Banatul sârbesc.
Proiectul este implementat de către orașul Kikinda, Muzeul Național Kikinda și Universitatea de Vest din Timișoara.
M. V.