„Pupinovi” studenti na stručnoj praksi u gradskoj kući

STRUCNA PRAKSA 002_

Studenti Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin” – Jovan Đukić, Dunja Ajduković, Milica Knežević, Jovan Babić, Jovan Narančić, Dragan Lazić, Velibor Premčevski, Vladimir Slavković, Vilmoš Vaštag, Marko Đurovski, Rodoljub Kajganić, Miloš Subotić, Žarko Jokšić, Aleksandra Rakić, Igor Dostanić i Nešo Vujošević, potpisali su danas ugovore o stručnoj praksi u upravi grada Zrenjanina i javnim preduzećima i ustanovama kulture. Predviđeno je da studenti koji rade stručnu praksu realizuju softverska rešenja u oblasti informacionog sistema gradske uprave i javnih preduzeća, a studenti koji su odabrali predmet Geografski informacioni sistemi realizuju svoje seminarske radove u okviru realnog okruženja u saradnji sa GIS odeljenjem IT sektora gradske uprave.

STRUCNA PRAKSA 003_

Na skupu održanom u multimerdijalnoj sali, o protokolu o saradnji Grada i TF Mihajlo Pupin”, govori su dekanka prof. dr Dragica Radosav, pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić i načelnik Odeljenja za informacione tehnologije u Gradskoj upravi Dušan Šijan.

Duško Radišić je podsetio da Grad Zrenjanin sve više nastoji da razvija informacione sisteme koji će biti servisi građana, a u tome svojim znanjem i idejama dragocena je saradnja sa studentima, ali će i oni sticati praktična znanja. Tako je, kako je rekao, u gradu otvoreno tržište ideja.

Dr Dragica Radosav je istakla da je rad na razvijanju informacionog sistema u gradskoj upravi jedan od vidova dualnog obrazovanja, koje upravo podrazumeva i primenu stečenog znanja, i sticanje novih znanja u realnom okruženju.

STRUCNA PRAKSA 004_

– Fakultet Mihajlo Pupin” je jedan od strateških resursa Banata za obrazovanje. Kvalitetna stručna praksa jeste u obostranom interesu, a cilj je da studenti kroz seminarske, diplomske i master radove, daju važan i konkretan doprinos, primenjen u praksi. Aplikativni studentski radovi su osnova strateškog razvoja fakulteta.

TF Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu ima devet studijskih programa, a akcenat je stavljen na zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija.

– U projekat su uključeni studenti Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin”, koji će u Gradskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama raditi na realizaciji realnih problema, sve sa utvrđenim projektnim zadacima – istakao je Šijan. Fakultet je dostavio spisak od 16 studenata, a ima 18 projektnih zadataka.

Predstavljeni su i projektni zadaci i navedene javne ustanove u kojima će studenti realizovati stručnu praksu, a u pripremi ovog poduhvata učestvovao je i načelnik Odeljenja za informacione tehnologije u Gradskoj upravi Dušan Šijan.

U projekat stručne prakse u gradskoj upravi su uključene profesorke, dr Dragana Glušac, koja rukovodi i Letnjom stručnom praksom”, prodekanka za nastavu dr Dijana Karuović i dr Ljubica Kazi.

M. B.

STRUCNA PRAKSA 005_

STRUCNA PRAKSA 006_