PUT KOJI KROZ CENTAR PERLEZA SPAJA NOVI SAD I BEOGRAD POSLE 30 GODINA KAO NOV

Asfaltiran kilometar i po kolovoza
U Perlezu, jednom od najvećih naselja na području Grada Zrenjanina, sa približno 3.500 stanovnika, ovog proleća mogu da se pohvale učinkom na planu uređenja sela. U to su se uverili gradonačelnik Čedomir Janjić kao i njegov zamenik Saša Santovac koji su krajem marta posetili Perlez. Njih dvojica najpre su razgledali saobraćajnicu koja prolazi kroz centar ovog sela, a koja je nedavno asfaltirana u dužini od oko 1.500 metara. U pitanju je frekventna saobraćajnica L-11, na staroj trasi puta Beograd-Novi Sad. Rekonstrukcijom kolovoza značajno će se poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

L.Z.