RASPISAN JE KONKURS ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI VERSKIH ZAJEDNICA: Deset miliona dinara za investicije i manifestacije

Crkve i verske zajednice na području Grada Zrenjanina mogu ove godine računati na deset miliona dinara budžetskog novca za finansiranje svojih objekata i aktivnosti.

Sredstva se dodeljuju kao podrška graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti crkava i verskih zajednica. Rok za podnošenje zahteva i potrebne dokumentacije je 15. mart. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet prezentacije grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 315-02-15.

Dokumentacija za konkurs podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs, ne otvarati“.

Crkve i verske zajednice mogu konkurisati za finansiranje investicionih radova na crkvenim i drugim sakralnim objektima, izgradnju novih crkvenih hramova, obnovu postojećih, koji nisu obnavljani duže vreme – posebno onih koji imaju status spomenika kulture, uređenje grobalja i obnovu kapela, obnovu ikona, fasada, saniranje vlage. Takođe moguće je finansiranje tradicionalnih manifestacija, godišnjica i značajnih datuma, rada crkvenih horova, izdavačke i naučne delatnosti, naučnih istraživanja vezanih za crkvu i organizovanje stručnih i naučnih skupova.

Među do sada objekta čije je obnova finansirana poslednjih godina nejznačajniji su obnove ikona u Vavedenjskom hramu u Zrenjaninu i izgradnje crkve u Knićaninu.

M. S-n.