RAZVOJ CIKOTURIZMA U OPŠTINI NOVA CRNJA

Podrška Pokrajinskog sekretarijata

Opština Nova Crnja u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj Banat, realizuje projekat „Tour de Banat 2” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Kako je objavljeno na internet prezentaciji Opštine, realizacija programa traje šest meseci, a ukupan budžet iznosi 1,201 milion dinara.
Geografski položaj i turistički potencijali i resursi opredelili su Novu Crnju da se usmeri na razvoj cikloturizma kao oblika održivog, ekološkog i sportsko-rekreativnog turizma, koji dobija sve veći značaj u Evropi. Realizacija ovog projekta je nastavak započetog posla na razvoju cikloturizma koji bi trebalo da dodatno afirmiše ovo područje i pozicionira ga na evropskoj mapi biciklističkih koridora. Očekuje se značajniji rast broja turista i podizanje svesti najmlađih o bezbednosti u saobraćaju, korišćenju bicikla i zaštiti životne sredine.
Projektom je predviđena organizacija trećeg „Ciklo festa”, turističke manifestacije koja promoviše i podiže svest o značaju biciklizma i cikloturizma, edukacija osnovaca o bezbednosti u saobraćaju, kao i izrada studije koja će omogućiti primenu mera u ovoj oblasti u opštini Nova Crnja, ali i drugim lokalnim samoupravama u Banatu.

B. M.