REBALANSOM GRADSKOG BUDžETA UMANjENA SREDSTVA KORISNICIMA

Manji i prihodi i rashodi u „Toplani”
Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu, takozvani rebalans, uslovila je i izmene plana i programa rada, odnosno finansijskog plana direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Ovim prvim rebalansom budžeta Grada Zrenjanina za 2016. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 5.044.990.648 dinara, što predstavlja umanjenje od 9,67 odsto u odnosu na usvojenu Odluku o budžetu za tekuću godinu.
Finansiranje programa Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana” Zrenjanin za 2016. godinu biće prema raspoloživim sredstvima budžeta Grada Zrenjanina za ovu godinu. Rebalansom se ovo preduzeće obavezuje i na realizaciju politike zapošljavanja o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme.
S. Vorkapić

Opširnije u štampanom izdanju…