REGIONALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ „BANAT“: Novi projekat o štedljivoj rasveti

Opština Plandište i rumunska opština Rekaš dobiće dva nova sistema javne rasvete sa LED svetilјkama zahvaljujući zajedničkom projektu „Banat smart“ koji se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. U pitanju je pilot projekat iz oblasti energetske efikasnosti – tačnije korišćenja štedljive javne rasvete u lokalnoj zajednici, u kojem učestvuju i dve partnerske organizacije – Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ iz Zrenjanina i Agencija za upravljanje energijom temišvarskog okruga – AMET.

Projekat je počeo sredinom jula 2017. i trajaće do jula 2019. godine. U njegovoj pripremnoj fazi zaključeno je da je jedan od gorućih problema pograničnih opština to što imaju veoma zastarele sisteme javne rasvete, zbog čega se rasipaju velike količine energije.

Tako će u okviru ovog poduhvata biće nabavljena i instalirana nova oprema i razvijaće se upravlјački sistemi kako bi se smanjile emisije zagađenja, ostvarile uštede u lokalnom budžetu i povećalo iskorišćenje obnovlјivih izvora energije. Konačno,  cilj je održivi ekonomski razvoj regiona.

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat” organizovao je tri tematska seminara namenjena javnom, privatnom i nevladinom sektoru iz Banata. Od stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom predstavnici javnog sektora bili su u prilici da čuju nešto više o „Energetskoj efikasnosti i očuvanju energije u javnim objektima”, predstavnici agrobiznisa slušali su predavanje „Energija iz obnovljivih izvora i kako je koristiti u poljoprivredi”, dok su predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine učestvovali na seminaru posvećenom afirmaciji „zelenih poslova”.

Do kraja Projekta partnerske organizacije biće posvećene pripremi zajedničkog dokumenata o mogućnostima za održivi društveni razvoj kroz očuvanje životne sredine sa primerima dobre prakse iz razvijenih zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta „Banat smart“ („Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost“) iznosi nešto preko 1,6 miliona evra, od čega se blizu 1,4 miliona evra finansira iz IPA fonda. IPA programe prekogranične saradnje Rumunija – Srbija finansira Evropska unija, a sufinansiraju ga države učesnice.

 

 

M.M.