PROJEKAT „DANUBE INDEET”: Širenje i efikasnost obnovljive energije u dunavskom regionu

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj (RCR) Banat učestvuje u realizaciji projekta „Integrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu“ (eng. „Danube Indeet – Integrated and decentralised concept rethinking energy and transport systems based on renewable energy in the Danube region”) u okviru Interreg programa za Dunavski region 2021-2027. Program se sprovodi u saradnji sa 11 partnera i 9 pridruženih saradnika iz 10 država dunavskog regiona. Realizacija traje 30 meseci, a ukupan budžet je 2.664.080 evra. Predstavlja svojevrsni nastavak „DanuP-2-Gas”, koji je realizovan u prethodnom ciklusu. U okviru njega je razvijen inovativni model za pokretanje energetske bezbednosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu kombinacijom energije iz biomase i viška energije iz obnovljivih izvora.


„Danube Indeet” će nastojati da olakša efikasnost i širenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu putem istraživanja i diseminacije efikasnih mogućnosti povezivanja sektora kao što je primena vodonika i „vehicle-to-grid” (V2G) koncepta. Usled faktora okruženja kao što su dnevni ciklus sunčevog zračenja ili brzina vetra, ne može se uspostaviti kontrola nad proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora, što je čini nepredvidivom, pa se stoga teško integriše sa elektranama koje kontinuirano rade. Alternative za skladištenje i konverziju energije i novi ekosistemi koji koriste fluktuirajuću električnu energiju, kao što su proizvodnja vodonika i V2G, povećavaju efikasnost i ekološke prednosti obnovljivih izvora energije. Tehnologije su dostupne, ali su potrebni novi koncepti da bi se one povezale i stvorile sinergije. Projekat „Danube Indeet” će doprineti rešavanju ovih izazova sprovođenjem pravnih i tehničkih analiza, kreiranjem kompleksnih modela zasnovanih na podacima koje su prikupili partneri, istraživanjem ekonomskih i socijalnih prilika, pokretača i prepreka, te obuhvatanjem svih tih rezultata u cilju predlaganja preporuka politika i strateškog okvira za Dunavski region.


Analiziraće se lokalna infrastruktura u projektnim područjima i ispitati postojeći pristupi za integraciju obnovljive energije. Podaci se unose u računski model zasnovan na matematičkoj optimizaciji kako bi se dobila idealna „zelena infrastruktura” u smislu rada i troškova. Model će biti testiran, validiran i usavršen u šest pilot regiona, kao i u odnosu na teorijske scenarije. Dobijeni rezultati u kombinaciji sa zaključcima analize pravnog okvira daće široku osnovu za preporuke politika i Strategiju za integrisane energetske i transportne sisteme u Dunavskom regionu. Projektom će se istražiti faktori koji utiču na prihvatljivost V2G, primene vodonika i drugih koncepata obuhvaćenih projektom. Projektni rezultati će se razmatrati, prezentovati i dalje uzimati u obzir kroz aktivnosti umrežavanja i politika saradnje. Time će se doprineti zelenijem i energetski efikasnijem Dunavskom regionu.

L.Z.