REŠAVANjE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA NA MOTELU „ŠUMICA”

Investicije moguće na jesen

Dugogodišnji problem imovinsko pravnih odnosa motela „Šumica” bi prema rečima Saše Santovca, zamenika gradonačelnika, do jeseni trebalo da bude rešen. Grad Zrenjanin obratio se Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije kako bi se u narednom periodu regulisalo ovo pitanje.

N. Zlatanov
Opširnije u štampanom izdanju