„REZERVATI PRIRODE” SVAKODNEVNO VODE BITKU SA RIBOKRADICAMA

Pune ruke posla za čuvare

Na vodenim površinama o kojima se stara zrenjaninska javna ustanova „Rezervati prirode” sve je više krađa ribe. U prethodnom periodu mreže su uklanjane iz ribarskih područja pod zaštitom – „Ritovi donjeg Potisja” i „Mali Begej”, kao i iz Tise (kod bečejske brane i kod ušća u Dunav).
– Proteklog vikenda, i to samo od četvrtka do nedelje, izvađeno je tridesetak metara mreže, od čega je puno pojedinačnih komada. Neke su duže, neke kraće – ima krateža od par metara, a neke su bile duge 30-50 metara – kaže Zoran Medić, ribočuvar „Rezervata”.
Početkom aprila je služba ovog preduzeća u jednoj noćnoj kontroli izvadila osam mreža ukupne dužine od 250 metara na području „Mali Begej” (Carska bara).
Medić podseća da su „Rezervati” od oktobra upravljač „Carske bare”, tako da se „Mali Begej” odnosno plovni Begej od Stajićeva do ušća u Tisu, nalazi pod njihovim okriljem.


Čuvari preduzeća moraju stalno da budu u pripravnosti.
– Krivolovci još uvek nisu naučili da je čuvarska služba svaki dan na terenu, i danju i noću, po kiši, vetru i suncu. Naši čuvari uspešno sprečavaju sve koji pokušavaju da načine ribokrađu – poručuje Zoran Medić.
Ovaj vid zloupotrebe dešava se tokom cele godine, ali postoje periodi kada je učestaliji.
– Uglavnom krivolova najviše ima zimi pred post, kao i sada, kada se riba mresti, a voda je visoka – naglašava Medić.
Naš sagovornik objašnjava da na „Malom Begeju” nema privrednog ribolova kao na Tisi, te da su mreže neobeležene.

– Ne znamo ko su počinioci, vodimo ih kao N.N. lica. Ako ih pronađemo, onda se piše zapisnik, naš pravnik sačini prijavu i osoba ide kod sudije za prekršaje. Međutim, uglavnom niko neće priznati da je ono što je zaplenjeno njegovo jer znaju kolike su kazne – navodi Medić.
Svaka riba ima svoju odštetnu cenu, što propisuje Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu. Za jedan primerak kazna može da iznosi i nekoliko hiljada dinara.
Medić ističe da u mrežama mogu da se nađu smuđ, šaran, deverika i da su to sve autohtone vrste.

M. Solarov

  • NAJVEĆI LOKALNI UPRAVLJAČ
    „Rezervati prirode” upravljaju sa preko 10.000 hektara zaštićenog područja. Pored tri spomenika prirode (županijski park, beli dud i hrast lužnjak), dva specijalna rezervata prirode prve kategorije (Carska bara i Ritovi donjeg Potisja), parka prirode druge kategorije (Rusanda), zaduženi su i za ribarsko područje koje se prostire od Bele Crkve pa sve do Mokrina, kao i za Begejsku petlju koja je odnedavno deo ribarskog područja „Banat”. Prema rečima dr Dejana Jovanova, direktora ove ustanove, najveći su lokalni upravljač zaštićenim područjima na teritoriji Srbije.