ROZHOVOR S NOVÝM PREDSEDOM Dobrovoľného hasičského Spolku ARADÁČ IVANOM BUJÁKOM: PLÁNY A MOŽNOSTE

Nové vedenie vráti starú víziu

Kamión máme od roku 1979. Od vtedy sme nedostali nič od štátu, a nielen my, ale ani jeden spolok. Nemáme ustanovené financie, čiže nemáme istý zdroj – povedal nový predseda DHS Aradáč

V nedeľu 7. júna Dobrovoľný hasičský spolok Aradáč vyvolil nového predsedu a vedenie. Premeny v štruktúre ich na začiatku zmýlili, ale na zopakovanom zasadnutí všetko príšlo na to, ako členovia rozhodli. Ivan Buják, nový predseda DHS Aradáč, vsvetlil čo sa premenilo podľa novéhp zákona a štatúta.

Aké sa premeny stali a prečo sa zasadnutie odohralo dvakrát?
Srbsko dostalo nový zákon o dobrovoľnom hasičstve a je taký, že sa musel meniť štatút každého dobrovoľného hasičského spolku. Na minulom zasadnutí vyhlásali sme novi štatut a ponevač sme nemali rozhnodnute nove funkcie to je urobene teraz.

Čo sa mení, podľa nového zákona?
Napríklad, starší od 65 rokov nemôžu mať funkcie v spolku. Tiež je všetko v spolkoch centralizované. Doteraz predsedníctvo malo mať 15 členov a dozorný výbor. Podľa nového zákona, existuje len výkonný výbor.

Koľko členov má výkonný výbor?
Výkonný výbor má mať päť členov.

Čo to znamená?
To znamená, že traja ľudia môžu rozhodnúť o všetkom. Mne to nebolo logické, tak sme si koordinátorov pre veteránov a mládež zapojili do tých procesov ako aj doterajšich členov stareho vykoneho vyboru. Verím, že je 10 hláv múdrejšie od troch.

Teda, máme vybrané nové funkcie?
Predseda dobrovoľného hasičského zboru, to je nový názov, som ja. Nemáme podpredsedu. Nový veliteľ bude Filip Šťastný, ktorý skôr bol zástupca. Nový zástupca bude Dejan Bartoš. Sekretár je, ako doteraz, Pavel Kokavsky a Emil Hučok zostáva pokladník. Okrem toho, vytvorili sme si interný dozorný výbor. Členovia sú Ondrej Čapel’a, Pavel Straka, Palika Gligor, Janko Goda, Alen Široký, Pavel Široký a Janko Šjagy. Taktiež máme koordinátorov pre kluby veteránov a mládeži a sú to Pavel Benčík, teda Marcelka Bujáková.

Stranu pripravila: Suzana Kokavská / Foto: Suzana Kokavská, DHS Aradáč

Opširnije u štampanom izdanju