VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: 340 mesta za nove studente

Visoka tehnička škola strukovnih studija (VTŠSS) otvorila je konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija. U novoj školskoj godini za studente otvoreno je ukupno 340 mesta na pet smerova: Tehnološko inženjerstvo (150 studenata), Mašinsko inženjerstvo (60 studenata), Inženjerski menadžment u kriznim uslovima (60 studenata), Elektrotehnika i računarstvo (40 studenata) i Inženjerstvo zaštite na radu (30 studenata).

Konkurs je otvoren od 24. do 30. juna, a dokumenta se mogu predati radnim danima u periodu od 9 do 14 časova.

Na prijemnom ispitu za sve studijske programe polaže se test iz Opšte tehničke kulture, osim za smer Elektrotehnika i računarstvo za koji se polaže prijemni iz Fizike.

Na konkurs se mogu prijaviti oni koji su završili trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu. Polaganje prijemnog ispita održaće se 2. jula u 12 časova u prostorijama VTŠSS, a novi studenti moći će da se upišu 8, 9,10, 13. i 14. jula.

J.Š.