SEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE: Grad će pomoći podizanje angio sale u zrenjaninskoj Bolnici

Grad Zrenjanin će sa 6,7 miiona dinara potrebnih za plaćanje građevinskih radova podržati završetak angio sale u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ – odlučili su jednoglasno odbornici gradske Skupštine na današnoj sednici. Skupština je ovlastila gradonačelnika Čedomira Janjića da potpiše ugovor sa Bolnicom kao investitorom. Donator opreme je Vlada AP Vojvodine.

Skupština je usvojla završni račun budžeta za prošlu godinu u visini od 4 miijarde i 286,7 miliona dinara. To, sa sredstvima prenetim iz 2015, daje suficit od 321,7 miliona dinara.

Usvojena je i izmenjena Odluka o najvećem broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina.

Skupština je skinula sa dnevnog reda 39 tačaka kadrovskih tačaka dnevnog reda, od imenovanja direktora i članova upravnih i nadzonih odbora javnih preduzeća i ustanova, do školskih odbora.

Odbrnici opozicije kritikovali su ovaj potez i ocenili ga kao još jednu potvrdu nesposobnosti gradske vlasti.

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac obrazložio je ovo bliskim razmatranjem rebalansa budžeta za tekuću godinu početkom jula, što će po njemu biti bolja prlika za razmatranje kadrovskih pitanja.

Na početku sednice odbijen je predlog odbornika Srpska radikalne stranke da se osnuje Gradska tržnica.

M. S-n.