SINOĆ U HOTELU „VOJVODINA“: Počeo prvi Nacionalni kongres glavnih sestara Srbije

Zrenjanin je domaćin trodnevnog prvog Nacionalnog kongresa glavnih medecinskih sestara Srbije. Kongres je svečano sinoć otvoren u hotelu „Vojvodina”. Na otvaranju su o značaju ove profesije u sistemu zdravstvene zaštite i održivog razvoja govorili državni sekretar u ministarstvu zdravlja Vicko Frenec, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, v.d. direktorke Opšte bolnice Đorđe Joanović Ivana Tešić i predsednica Saveza zdravstvenih radnika Srbije mr sci. med. Radmila Nešić. U ime Komore medicinskih sestara i zdravstvenih teničara Srbije učesnike skupa i goste je pozdravio Denis Petrović.

kongres 8

Glavne medicinske sestre iz medicinskih ustanova Srbije izložu radove, zajedno sa svojim timovima, čiji je cilj edukacija, sveobuhvatniji savremeni pristup pacijentima i unapređenje prakse. Tokom Kongresa se održavaju i različite radionice vezane za unapređenje zdravstvene nege.

Kongres se održava pod sloganom „Znanjem do promena”, a organizator je Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, u saradnji sa Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

kongres 2

U organizacionom odboru su i Đurđica Šljapić, predsednica Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanina i Andrijana Santovac, glavna medicinska sestra u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović”. U počasnom odboru Kongresa su gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i menadžmet Opšte bolnice Đorđe Joanović” – dr Ivana Tešić, spec. transfuziol – v.d. direktorke, dr Vladimir Arbutinov, ortoped – pomoćnik direktorke, dr Jovan Sekulić, ortoped – savetnik direktorke, kao i mr Miodrag Subić, dipl. ekonomista, direktor Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov”.

kongres

Radmila Nešić je uručila zahvalnice Đurđici Šljapić i Draganu Lukiću za značajan doprinos koji su, kao članovi Saveza zudravstvenih radnika Zrenjanina, dali Savezu zdravstvenih radnika Srbije.

B. Jajić

Foto: J. Njegović Drndak

kongres 5

kongres 4

kongres 6

kongres 7