ŠKOLSKI JUBILEJI: Šest decenija Visoke tehničke škole


Visoka tehnička škola u Zrenjaninu obeležava značajni jubilej: 60 godina uspešnog obrazovnog i naučnog rada. Nastala je spajanjem Više tehničke i Više tehnološke škole u Zrenjaninu koje su osnovane daleke 1960. godine i stekla veliki ugled.

Godine 1962. diplomirala su 82 studenta. Ukupno je do sada diplome steklo 7.000 stručnjaka. Ranije je na prvu godinu upisivano više od 400 studenata, a sada je taj broj oko 300. Školske 2007/2008. godine, Viša tehnička škola je na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, transformisana u Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu, kojom je prihvatila principe i norme Bolonjske deklaracije.

Jubilej će tokom godine biti obeležen nizom manifestacija, a centralni događaj biće naučno-stručni skup o novim, savremenim tnjhnologijama. U pripremi je i mogografija.

– Ponosni smo na rezultate koje su naši studenti, nastavnici, saradnici i stručne službe ostvarivali prethodnih decenija. Posebni smo zadoviljni zainteresovanošću za upis na osnovne i master studije. Visoka tehnička škole gradila je odnose sa privredom, usavršavala studijske programe i prilagođavala ih potrebama privrede užeg i šireg okruženja. Najveći uspeh postignut je prethodne godine akreditacijom master strukovnih studija – kaže dr Mile Lovre, direktor zrenjaninske visoke tehničke škole.

Diploma VTŠSS u Zrenjaninu će, kaže dr Lovre, biti garant budućeg lakšeg zapošljavanja.

– Omogućavamo najviše standarde obrazovanja, sticanje znanja i zvanja koja su u skladu sa potrebama savremene proizvodnje i tržišta rada. Koliko smo bili uspešni u svom radu, najbolje govore studenti koji su stekli diplomu u ovoj školi i uključili se u proces rada. Inženjeri sa diplomom Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu su naši najbolji promoteri – ističe direktor Škole.


M.B.