SKUPŠTINA GRADA USVOJILA LIKVIDACIONE IZVEŠTAJE ZA TRI JAVNA PREDUZEĆA

Najveći dug ostavio „Radio Zrenjanin”

Prošle godine ugašeno Javno preduzeće „Radio Zrenjanin” duguje više od četiri miliona dinara svojim poveriocima. Međutim, prema izveštaju likvidacionog upravnika Željka Babića, koji je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine Grada Zrenjanina, procenjena vrednost imovine „Radio Zrenjanina” dovoljna je da se potraživanja izmire.
– Prema tome kako napreduje likvidacioni postupak, likvidacija bi trebalo da bude završena do kraja tekuće godine – ocenio je Željko Babić.
Polovinu iznosa (2.170.783 dinara) ovo preduzeće duguje Organizaciji muzičkih autora Srbije (SOKOJ), Poreskoj upravi više od 280 hiljada, a ostatak uglavnom bivšim zaposlenima i raznim ustanovama (Društvu računovođa i revizora Zrenjanin, „Pan Gasu”, „Polar sekjuritiju”, EPS-u). Osporen je deo potraživanja bivših zaposlenih, u iznosu od 584 hiljada dinara. – Osporeni iznosi se odnose na period posle otvaranja postupka likvidacije – obrazložio je Babić. Postupak likvidacije JP „Radio Zrenjanin” pokrenut je 4. novembra prošle godine.
Samo 25 dana kasnije (29. novembra) pokrenut je i postupak likvidacije jednog od najmlađih javnih preduzeća u Zrenjaninu – JP „Rezervati prirode”, čiji je početni izveštaj Skupština takođe sada usvojila. Prema navodima, likvidacija bi trebalo da bude okončana do kraja ove godine, a da bi se to desilo, prvo treba, između ostalog, da se registruju usvojeni izveštaji o likvidacionom postupku i završni likvidacioni bilans u Agenciji za privredne registre, te podnese prijava Poreskoj upravi.
– Prijavljeno je više od 630 hiljada dinara potraživanja, najveći deo za ljude koji su bili zaposleni u „Rezervatima”). Većina potraživanja priznata su, osim onih koje navodi kompanija „Dunav osiguranje” (16 hiljada dinara). Prema knjigovodstvenom stanju, Javno preduzeće „Rezervati prirode” ne duguju ništa – naveo je Goran Rakić, likvidacioni upravnik „Rezervata”, ali i Javnog preduzeća „Turistički centar Grada Zrenjanina”. Ova dva preduzeća ušla su u postupak gašenja istog datuma, i za oba slede iste aktivnosti do kraja procesa, koji bi trebalo da bude završen sa 2017. godinom. Prema Rakićevom izveštaju, vrednost imovine dovoljna je da se izmire dugovanja. Prijavljena potraživanja „Turističkog centra” su 1,2 miliona dinara, a najveći iznosi odnose se na bivše zaposlene. Takođe, ovo preduzeće ostalo je dužno EPS-u, firmi „Progresiv medija”, Zavodu za unapređenje poslovanja, kao i SOKOJ-u. Sva potraživanja su priznata.
Suzana Kokavski