SLEDI NOVA LICITACIJA DRŽAVNOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Nadmetanja počinju 30. novembra

Licitacija ukupno 13.378,5 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u 28 katastarskih opština na podučju grada Zrenjanina počeće 30. novembra i trajaće do 3. decembra u prostorijama Poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu. Zainteresovani mogu obići parcele 19. i 20. novembra.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti do 27. novembra u 12 časova, na adresu „Grad Zrenjanin Trg slobode 1, za Komisiju za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednoig zemljišta u državnoj svojini“.
Dodatne informacije mogu se dobiti posredtvom telefona 066/ 866-00-66 i 023/ 315 – 00 – 97.
M. S-n.