SLUČAJ KAFILERIJA: PRIVREDNI SUD OSUDIO FIRMU „PREKON” I ODGOVORNA LICA

Novčane kazne za dva privredna prestupa

Privredni sud u Zrenjaninu oglasio je krivim firmu „Prekon” za reciklažu nemetalnih otpadaka i ostataka kao pravno lice, takođe i Srđana Prstojevića, direktora, i još dvojicu odgovornih lica Stevana Jovovića i Slavka Popova, jer u prvih šest meseci 2016. godine nisu izvršili merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu na emiteru kurmajerov toranj i emiteru kotla za sagorevanje koji se koriste u etnološkom procesu preko ovlašćenog pravnog lica. Time su izvršili prvi privredni prestup.
Drugi privredni prestup odnosi se na vremenski period od 1. februara 2015. do 23. novembra 2017, kada okrivljeni Srđan Prstojević, Stevan Jovović i Slavko Popović nisu primenili mere koje će dovesti do redukcije mirisa, iako je koncentracija emitovanih materija u otpadnom gasu bila ispod granične vrednosti emisije.
Sud je nepravosnažno osudio „Prekon” – Kafileriju za prvi privredni prestup na minimalnu propisanu novčanu kaznu u iznosu od 1.500.000 dinara, dok je za drugi na 2 miliona dinara, odnosno na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3,5 miliona dinara. Odgovornim licima je kazna ublažena. Srđan Prstojević je za dva privredna prestupa osuđen na ukupnu novčanu kaznu od 50.000 dinara (za prvi privredni prestup 20.000 dinara, a za drugi 30.000). Stevan Jovović i Slavko Popov su za drugi privredni prestup osuđeni na novčanu kaznu od po 30.000 dinara. Novčane kazne moraće da plate u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.
Istovremeno, okrivljenom pravnom licu „Prekon” doo izriče se zaštitna mera – zabrana da se bavi preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla u trajanju od tri godine. Ovu zabranu firma „Prekon” može da traži da se ukine ukoliko ispuni sve tehničko-tehnološke uslove za proizvodnju koja neće emitovati neprijatne mirise, što će utvrđivati inspekcija za zaštitu vazduha i veterinarska inspekcija.
Izricanju presude, u utorak, 27. novembra, istog dana prethodilo je davanje završne reči kada je završen glavni pretres. Tužilac je predložio sudu da okrivljeno pravno lice i okrivljena odgovorna lica oglase odgovornim i osudi po zakonu. Takođe, da zabrani firmi „Prekon” da se bavi određenom privrednom delatnošću i to reciklažom nemetalnih otpadaka i ostataka, preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, proizvodnjom proteina životinjskog porekla i topljenjem masti iz sirovine sporednih proizvoda životinjskog porekla u trajanju od tri godine, kao i da zabrani okrivljenim odgovornim licima da obavljaju dužnost direktora u trajanju od tri godine. Nadležni za izvršenje mere su inspekcija za zaštitu vazduha i veterinarska inspekcija.
Potom je odbrana iznela svoju završnu reč, predlažeći da sud oslobodi okrivljene od odgovornosti za privredne prestupe za koje se terete, ali ukoliko postoje osnove odgovornosti da ima u vidu da su preduzete mere da se proces osavremeni kako bi se eleminisali bilo kakvi mirisi, da firma „Prekon” i okrivljena lica nisu ranije odgovarali za privredni prestup i da im se izrekne blaga sankcija, bez zabrane rada. Izricanju presude prisustvovali su okrivljeni, tužilac, odbrana i mediji.

I. ISAKOV