Sonja Marinković Általános Iskola vendége volt dr. Elisabeth Fessl de Alemany

Az adományozók voltak a vendégek

A múlt szombaton a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola vendége volt dr. Elisabeth Fessl de Alemany és a Csilla von Boeselager Alapítvány munkatársai. Ez az alapítvány több alkalommal is adományokat gyűjtött az iskola számára. A vendégeket az iskolában Jenovay Jelena az iskola igazgató asszonya köszöntötte, aki felszólalásában köszönetét fejezte ki a németországi vendégeknek és Eliesabeth asszonynak, hogy önzetlen segítségükkel az iskolát támogatták. A vendégeket a nagybecskereki partnerszervezet a Vajdasági Kezdeményezés nevében Aleksandra Khalaf köszöntötte.
Az iskolában Elisabeth Fessl de Alemany megtekintette az iskola neves tanulóit ábrázoló tablót is, amelyen az ő képe is szerepel.
A németországi vendégek látogatásuk végén megtekintették az iskola műszaki szertárát, amelyet a Németországból kapott padokkal szerelték fel.
Dr. Elisabeth Fessl de Alemany az egykori Messinger épületében működő magyar főgimnáziumban érettségizett, és mindig nagyon szívesen látogat vissza egykori iskolájába.
A Csilla von Boeselager Alapítvány és a Vajdasági Kezdeményezés munkatársai az iskolában tett látogatásukat követően közösen felkerestek két családot, melyet a szervezet képviselői rendszeres támogatásban részesítenek.