Specijalistički

Piše:Ljiljana Bailović
Novi sistem zakazivanja specijalističkih pregleda koje za vas, putem interneta, obavlja vaš izabrani lekar – radi. Provereno na ličnom iskustvu…

Čekaonica puna pacijenata, mahom starih ljudi, ali ima i dece. Devojčica od 5-6 godina sedi u uglu, roditelji oko nje. Lice spremno na plač, sad će joj poteći suze. Majka je miluje po ruci, obrazima, nosiću, govori joj nešto tiho, utešno, ali devojčica ne popušta, usnice su joj u plačnom grču, ništa ne pomaže. Ali kad je majka, na poziv medicinske sestre, otišla do šaltera da pruži neke podatke, malena je mirno naslonila glavu na zid i – zaspala. Tek kad se majka vratila i pomilovala je po kosi dajući joj znak da je tu, devojčica je opet zgrčila lice u plač. Mislim da je, u stvari, bila zadovoljna svojom glavnom ulogom i roditeljskom brižnom publikom.
Ali njena vršnjakinja, koja je s majkom već stajala kod vrata ordinacije, nije. Skakutala je oko mame, zapitkivala je kad će ih prozvati, cimala je čas za ruku, čas za jaknu, nasmejana i nemirna. „Smiri se!” – rekla joj je majka oštro i prekorno, braneći se nestrpljivo od devojčicinog štipkanja, ali nije ni skrenula pogled s mobilnog telefona na kome je non-stop proveravala neke sadržaje. Onda je pokušala da telefonira, držeći drugom rukom obe devojčicine šake pribijene uza zid da bi je primirila. Bilo mi je žao deteta, pa sam odšetala na drugi kraj čekaonice. Tako nisam videla kako se onaj stariji čovek, prebledeo-posiveo, snizao na pod. Sestre su se strčale oko njega, izašao je i lekar – dobro je, izgleda da mu nije bilo ništa ozbiljno, samo mu je, može biti, pao pritisak. „Kako se zoveš, odakle si” – pita ga lekar. „Iz Knićanina”. Bog zna kad je jutros krenuo od kuće da bi, pre osam, stigao u ovu čekaonicu…
Lekari specijalisti, međutim, nisu izgleda baš zadovoljni novim sistemom zakazivanja pregleda, što se pokazalo baš na mom slučaju. „Evo, pogledajte šta dobijem kad specijalistički zakazuje lekar opšte prakse i šalje sa oznakom hitno!” – revoltirano se, ne mareći za moje prisustvo, doktor obratio sestrama u ordinaciji. Ali, ja sam, baš naprotiv, bila sasvim zadovoljna činjenicom da su se smetnje zbog kojih su me ovamo uputuli, pokazale manje-više bezazlenim, i da je moje zdravstveno strahovanje bilo neopravdano…