Šta „Drekslmajer” znači za Zrenjanin?

Piše: dr Dejan Molnar,
vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Očekivano, pandemija korona virusa snažno je pogodila celokupnu auto-industriju. Tražnja za „četvorotočkašima” rapidno opada. Vodeći proizvođači automobila u svetu polako iznose podatke o broju novoproizvedenih vozila u prvom kvartalu 2020. godine, a analitičari na bazi toga ocenjuju da se radi o padu obima proizvodnje i za više od 50% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, što nije viđeno decenijama unazad. Ovakva situacija pogađa i sve povezane delatnosti koje proizvode delove i komponente za automobilsku industriju.
U Evropskoj uniji je oko 13,8 miliona ljudi (odnosno 6,1% od ukupnog broja zaposlenih) direktno ili indirektno zaposleno u auto-industriji. Ovaj segment privrede generiše skoro 7% bruto domaćeg proizvoda EU i stvara suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni EU od čak 84,4 milijardi evra.
Pomenuti negativni trendovi će, po svemu sudeći, imati uticaja i na ona preduzeća iz ovog sektora koja posluju u Srbiji. Kada pada tražnja za automobilima, opada tražnja i za proizvodima onih kompanija koje proizvode poluproizvode i komponente za proizvođače vozila. One su usled pada tražnje na globalnom tržištu primorane da smanje obim proizvodnje, što za direktnu posledicu ima smanjenje potrebe za radnom snagom.
Građane Zrenjanina ova tema posebno interesuje, budući da u gradu već duži niz godina posluje nemačka kompanija „Drekslmajer” (DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE), čija je pretežna delatnost proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila. U pitanju je jedan od najvećih poslodavaca u regionu, budući da je prema podacima iz Agencije za privredne registre (APR) u 2018. godini prosečan broj zaposlenih radnika u ovom preduzeću bio 6.251. Imajući u vidu da je u Zrenjaninu iste godine (2018) u pravnim licima i preduzetničkim radnjama bilo registrovano 35.185 zaposlenih radnika, lako se može izračunati da u „Drekslmajeru” radi gotovo 17,8% od ukupnog broja zaposlenih radnika u Zrenjaninu. Da je u pitanju kompanija koja je veoma važna za lokalnu zajednicu potvrđuju i sledeće činjenice: u 2018. godini su poslovni prihodi ovog preduzeća bili skoro dva puta veći od prihoda budžeta Grada Zrenjanina, dok su, primera radi, izdaci za neto zarade zaposlenih u „Drekslmajeru” bili skoro na nivou ukupnih prihoda budžeta Grada.
U javno dostupnim finansijskim izveštajima za 2018. godinu (u bilansu uspeha) se može pronaći podatak da su troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi „Drekslmajera” u 2018. godini iznosili oko 50 miliona evra, u bruto iznosu. Od toga je, u proseku, oko 2,7 miliona evra mesečno isplaćivano direktno radnicima (neto zarade), dok je oko 1,5 miliona evra u proseku mesečno plaćano državi, na ime poreza i doprinosa na zarade. Zarade zaposlenih predstavljaju bitan generator tražnje na lokalnom tržištu, jer radnici trošeći svoj novac u prodavnicama, tržnim centrima, na pijacama, ali kupujući i dobra poput automobila, te kuća i stanova podstiču poslovnu aktivnost svih drugih privrednih subjekata u lokalnoj privredi.
Osim toga, u gradskoj kasi je 2018. godine prihodovano više od dva miliona evra po osnovu poreza na zarade koje je ovaj poslodavac plaćao.