STALA ŽETVA STRNINA U SREDNJEM BANATU: Kiše ohladile optimističke prognoze

Žetva pšence i ječma u srednjem Banatu počela je između 10. i 15. juna, što je dve sedmice ranije nego što je uobičajeno, ali su je kiše od sredine meseca zaustavile. Od 55.763 hektara, kako saznajemo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Zrenjaninu, požnjeveno oko 15 procenata.

– Pšenica je u fazi pune tehnološke zrelosti. Na do sada požnjevenim njivama prosečan prinos je u rasponu od 4 do 8 tona na hektar, a na najvećem delu ovih površina rodilo je između 6 i 7 tona po jedinici površine. To je daleko od slabog, ali je izvesno da rekordi iz prošle i 2016. godine neće biti dostignuti. Kvalitet zrna je dobar, a ni vlaga – oko 13 procenata – nije previsoka – kaže diplomirani inženjer agronomije Zorica Rajačić iz Poljoprivrede stručne službe.

Budući da se do kraja sedmice i prvih dana jula najavljuju nove padavine, ima mesta bojazni da će kvalitet zrna opasti, a ponegde je moguće proklijavanje zrna u klasu, što je nepoželjno.

Kako god bilo, poljoprivrednicima je sada potrebno što više toplih i suvih dana.

Žetva ječma obavljena je na trećini od ukupne površie, koja iznosi oko 3.700 hektara. Prinosi su solidni, nešto niži nego kod pšenice, ali je kvalitet dobar.

Treća kultura čija kosidba pada u rano leto, uljana repica, iskombajnirana je na trećini od nešto više od 4.000 hektara. Prinosi su nešto slabiji od lanjskih, kada je prosek bio veoma dobar – 3,2 tone po hektaru. Najveće interesovanje za ovu uljaricu bilo je u opštini Novi Bečej, gde je zemljište slabijeg kvaliteta.

Za sada, okopavine kukuruz, soja i šećerna repa izgledaju odlično, a suncokret već otvara glavicu.

M. S-n.