STRUČNJAKE BRINU „RUPE” U PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI SREDNJEG BANATA

Čak 15 stanica ne može da deluje

U srednjem Banatu tokom 2018. godine skoro svaka peta protivgradna lansirna stanica nije mogla da posluži svrsi. Nedavno objavljeni izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) o sistemu zaštite od grada navodi da Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) ne obezbeđuje na vreme uslove za odbranu od grada, da zaštitu ugrožava i nepredvidiva podrška drugih nadležnih organa, a da Ministarstvo poljoprivrede ne sprovodi adekvatan nadzor u ovom sektoru.
M. Maričić

Opširnije u štampanom izdanju