STUDENTSKI DOM: Studenti se vraćaju od 15. maja

Studenti će moći da se vrate u Dom počevši od petka, 15. maja. Pravo na povratak imaće samo studenti čije je ime na spisku fakulteta ili visoke škole koji će se dostaviti Domu. Svi studenti koji imaju ispitne ili neke druge obaveze treba da se prijave odmah svom fakultetu ili visokoj školi kako bi bili na tom spisku. Useljenje će biti omogućeno samo u toku prepodneva do 13.30 radnim danom – navodi se na sajtu Studentskog doma Mihajlo Predić – dr Miša” i dodaje da će o novim informacijma stanari Doma biti redovno obaveštavanu putem sajta.

S obzirom na to da će studenti, prema uputstvu Ministarstva prosvete, prisustvo u studentskom domu tokom maja pravdati pokazivanjem ispitne prijave za ispitne rokove i/ili potvrdom o pohađanju blok nastave tj. praktičnih/laboratorijskih vežbi, visokoškolske ustanove treba da im o tome do 11. maja izdaju potvrde (putem elektronske pošte ili na drugi način).

M.B.