„Sve nijanse Ramone…”

Jedan model u očima više fotografa – ideja Saše Preradovića privukla je pre godinu dana sedam, a potom petnaest fotografa. Model je bila Ramona, a obožavaoci iz zemlje i sveta. Zatim je nastala izložba „Sve nijanse Ramone” koju je nedavno u Kulturnom centru Zrenjanina otvorila Ankica Dostanić, pi ar. Došla je i Ramona.
„Od relativnih početnika do relativno poznatih imena u našoj fotografskoj javnosti, svaki autor je na svoj način izrazio neke različite nijanse Ramonine ličnosti, ali je i svaki fotograf dobio neku novu nijansu na paleti koja je odgovarala baš Ramoni…”

B.J.