SVE VIŠE LJUDI U NAŠOJ ZEMLJI BOLUJE OD KRONOVE BOLESTI I ULCEROZNOG KOLITISA

Borba pacijenta traje do kraja života

Zapaljenske bolesti creva kao što su Kronova bolest i ulcerozni kolitis su sistemska autoimuna oboljenja koja veoma nepovoljno utiču na život bolesnika. Prema podacima Udruženja obolelih od zapaljenskih bolesti creva, pre desetak godina se pretpostavljalo da je u Srbiji bilo oko pet hiljada onih koji se bore sa ovim pošastima. U svetu je tada bilo evidentirano oko pet miliona, a u Evropi 2,5 miliona obolelih.
U periodu od jedne decenije situacija se drastično promenila. Danas u svetu ima 10 miliona obolelih, u Evropi 3,5 miliona, dok ih u našoj zemlji ima više od deset hiljada. Loša vest je što se starosna granica spušta, te je sve više dece koja pate od navedenih bolesti.

PSIHOLOŠKI ASPEKTI
Dr Zoran Milenković, gastroenterolog iz Kliničkobolničkog centra „Dr Dragiša Mišović” iz Beograda, istakao je da su prevalenca i incidenca ovih bolesti najveće u zemljama zapadnog sveta, odnosno u razvijenijim državama.
– To se objašnjava i činjenicom da možda način života, podneblje, način ishrane ili neki drugi spoljašnji faktori i te kako vode ka povećanju broja obolelih. U manjim sredinama prisutna je „sterilizacija od života” što donekle dovodi od objašnjenja ove situacije – kazao je dr Milenković.
Ono što je značajno jeste da su se načini lečenja promenili. Nekada su se pacijenti lečili kortikosteroidima i preparatima aminosalicilne kiseline, a danas postoje nove terapijske mogućnosti i pristupi, naveo je dr Milenković.
Prema njegovim rečima, zapaljenske bolesti creva dovode do pogoršanja kvaliteta života, a to sa sobom dovodi u pitanje i dostupnost zdravstvene nege pacijentima, terapijski pristup i razne službe.
U celoj ovoj priči važni su i psihološki aspekti. Kako je dr Milenković kazao, pacijenti imaju problem da o tome diskutuju sa porodicom, ali i sa lekarima. Karakteriše ih emocionalna labilnost, odnosno smanjen prag na frustraciju, patnju i bol. Osim toga su prisutni perfekcionizam, anksioznost i depresija.
Prema njegovim rečima, porodica bi trebalo da bude osnova za podršku obolelom. Dešava da nekad tako i ne bude, već da pacijenti osećaju da stvaraju teret.

OTKRIVANJE I LEČENJE
Gastroenterolog iz Kliničkog centra Vojvodine dr Tatjana Jocić je rekla da su Kronova bolest i ulcerozni kolitis hronične progresivne bolesti, što znači da su nakon otkrivanja prisutne do kraja života.
– Moraju se tretiratikao šećerna bolest ili hipertenzija. Ukoliko se ne leče, sa svakim atakom bolesti dolazi do akumulacije digestivnog oštećenja koje vremenom dovodi kod Kronove bolesti do pojave fistula i sve to neminovono vodi ka hirurgiji – istakla je dr Jocić. Iako se smatra da je ulcerozni kolitis lakša bolest, ona ipak dovodi do određenog stepena digestivnog oštećenja.
Prema rečima dr Jocić, važno je na vreme postaviti dijagnozu. Ukazuje na to da je još uvek veliki problem kašnjenje u otkrivanju bolesti. Potrebno je otprilike od tri do šest meseci da se dijagnostifikuje ulcerozni kolitis. Jedna anketa je pokazala da je kod 17 odsto pacijenata Kronova bolest ustanovljena tek nakon pet godina od pojave prvih simptoma. Doktorka je objasnila da danas nemamo biomarkere pomoću kojih bismo mogli da kažemo da li će neko imati tešku formu bolesti ili lakšu. Još uvek se služimo kliničkim podacima, laboratorijom i endoskopijom.
– Da bi se ustanovila pomenuta oboljenja potrebno je da pacijent proveri CRP protein, fekalni kalprotektin, koji potiče od leukocita koji se nalaze u crevima, iako ne bi trebalo tako da bude. Takođe se mora uradi i kompletna krvna slika koja može dati informacije o funkcijama jetre i bubrega i o tome kakvo je stanje bolesti. S vremena na vreme moraju se raditi i kolonoskopije – rekla je dr Jocić.
Dr Dušan Slankamenac, gastroenterolog u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović”, osvrnuo se na studije koje su se radile u prethodnom periodu u kojima je on bio saradnik. Kako je rekao, istraživanja su doprinela otkrivanju različitih aspekata bolesti i upotrebi različitih lekova.
U našoj zemlji je 2010. godine osnovano Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (UKUKS) koje se bori za što kvalitetnije lečenje i živote pacijenata, rečeno je na nedavno održanoj tribini u Kulturnom centru.

M. Solarov
Foto: Fejsbuk Kulturnog centra