TAMIŠ SE IZLIO IZ KORITA: Zatvoren opštinski put Botoš – Tomaševac

Usled izlivanja reke Tamiš kod brane u Tomaševcu do daljeg je zatvoren put Botoš – Tomaševac, zbog čega je saobraćaj izmešten na alternativne pravce. Tamiš je zbog povećanja vodostaja već tri dana u režimu redovne odbrane od poplava.

Vodostaj Tamiša je danas 522 cm, a u poređenju sa prethodnim merenjem, opao je za 18 cm, dok je kod sela Jaša Tomić vodostaj 518 cm, a u odnosu na prethodno merenje je opao za 41 cm. Vanredna odbrana od poplava proglašava se pri vodostaju od 340 cm. Odbrana je proglašena na toku Tamiša dugom 60 kilometara.

Ž.M.