TARAŠ NA PUTU DA BUDE POZNAT I PREPOZNATLjIV PO BRIZI ZA RODE PTICE

Selice im se uvek vraćaju na bandere
Manifestacija „Dan taraških roda”, održana prošle subote po treći put, pokazala je da je – pored dobrog vina, duvana i povrća – Taraš na putu da bude šire poznat i prepoznatljiv po brizi za rode, ptici simbolu ovog podneblja.
– Najznačajniji deo manifestacije bilo je prstenovanje roda iz jednog gnezda, obavljeno u jutarnjim časovima. Nastavili smo likovnom kolonijom u kojoj je bilo i akademskih slikara i amatera i dece, a zanimljiv je bio i foto-safari. Prva polovina juna nije slučajno izabrana za ovu manifestaciju. Osim što su u to vreme mladunci već ojačali, u ove dane „cveta” Tisa, pa je i ta pojava bila zanimljiva za posetioce. Razume se, za fotografisanje je bila zanimljiva i skela na Tisi i dolma pored reke. Stručnjaci iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode održali su zanimljivo predavanje o stanju i mogućnostima unapređivanja populacije roda u Tarašu, koja trenutno broji 36 parova sa potomstvom – kaže za naš list Aleksandra Marovac Cucić iz Udruženja građana „Taraške rode”.

M. S.

Opširnije u štampanom izdanju