TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“: Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin“ zajedno sa Studentskim parlamentom uvek je bio velika podrška Crvenom krstu u obezbeđivanju stabilnih zaliha krvi. Crveni krst Zrenjanin i, kolektiv i studenti žele da se nastave uspešnu tradiciju koja je prekinuta usled pandemije izazvane virusom kovid-19 . Tako će na Tehničkom fakultetu ,,Mihajlo Pupin“ 30. marta od 8 do 12 časova biti organizovana studentska akcija dobrovoljnog davanja krvi.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi predstavlja značajan vid podrške normalnom funkcionisanju zdravstvenog sistema države jer je kontinuirano snabdevanje komponentama krvi neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za hitne i vanredne situacije, vitalno ugrožene pacijente, za terapiju onkoloških bolesnika i planirane hirurške intervencije.

M.B.