TF „MIHAJLO PUPIN“: Oproštaj od dr Duška Letića – naučnika  sa dušom umetnika

Bogat naučni opus, predavanja koja se pamte, ali i slike – pejzaži i portreti, vajarstvo, muzika… Polednji oproštaj od prof. dr Duška Letića (1959–2022), profesora informacionih tehnologija, a u duši umetnika, bio je protekle nedelje u velikom amfiteatru Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“. Uz setne Balaševićeve pesme u pozadini i prikaza njegovog naučnog rada, bile su izložene brojne naučne publikacije, ali i one o muzici (o „Bitlsima“) i o Kumanu, njegovom mestu iz kojeg je dolazio na predavanja u Zrenjanin, slike nastale u trenucima odmora – pejzaži i portreti slavnih naučnika, prozna poetika… Zanimala ga je i fotografija.

– Prof. dr Duško Letić je bio svestrana ličnost. Bio je vrstan profesor i istraživač, izuzetan kolega, dobar prijatelj, požrtvovan roditelj i brižan deda. Profesionalno se bavio pedagoškim radom, naučno-istraživačkim radom, ali sa isto toliko entuzijazma je pristupao proučavanju biografija naših i svetski priznatih naučnika, proučavanju različitih naučnih paradigmi, sistematizaciji podataka i kreiranju enciklopedijskih izdanja iz oblasti informacionih tehnologija. Njegovim odlaskom ostala je velika praznina. Zauvek će nam nedostajati kao profesor, istraživač, kolega i prijatelj. Nedostajaće njegov prijateljski savet, blagi osmeh i specifični, ravničarski, smisao za humor – čulo se na komemorativnom skupu.

U slobodno vreme se bavio i etnologijom, zaštitom životne sredine. Iz svih tih aktivnosti proizašale su i značajne knjige. Posebna oblast interesovanja prof. dr Duška Letića u nastavi odnosi se na implementaciju CAD tehnologija i matematičkih modela za rešavanje problema optimizacije poslovnih i proizvodnih procesa.

Naučni rad prof. dr Duška Letića posebno je orijentisan na primenjene matematičke metode u vizualizaciji podataka. Objavio je više knjiga i monografija iz oblasti operacionih istraživanja, operacionog i projektnog menadžmenta, CAD mašinskih elemenata i konstruisanja, inženjerske grafike, matematičkih konstanti i specijalnih funkcija. U koautorstvu, a kao vodeći autor objavio je značajne udžbenike.

Njegove grafike je odlikovao hiper ili foto realizam. U slikanju je obično primenjivao tehniku pastela. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih izložbi, od kojih se ističu izložbe u Holandiji (Roterdam 1989.) i u Finskoj (Tampere 1990.). Svoje radove je izlagao i na fakultetu, a mnogi od njih ostali su u ovoj akademskoj ustanovi.

Na komemoraciji su govorili prof. dr Dragica Radosav, dekan Fakulteta, dr Biljana Radulović i dr Ivana Berković, šefica  katedre za informacione tehnologije. Rođak Dragan Vlajkov govorio je dirljivo o vezanosti dr Letića za Kumane. Skupu se, sa mnogo emocija, obratila ćerka profesora Letića – Tatjana Kostić.

M. Bečejac