U „BANAT SEMENU” ZADOVOLjNI UČINKOM

Deo robe već upotrebljen
Dorada pšenice, soje i kukuruza namenjenih predstojećoj setvi, u pogonima zrenjaninskog „Banat semena” (u sastavu kompanije MK) privedena je kraju. Ovde su proizveli 13.500 tona semenske pšenice, a u magacinima imaju i oko 2.500 tona semena novosadskih hibrida soje kao i četiri hiljade tona semenskog kukuruza.
– Avgust, septembar i oktobar vreme su kad imamo najviše posla. Najveći deo semenske robe već je isporučen kupcima i upotrebljen. Isporuke idu, razume se, najvećim delom u okviru grupacije MK, a nešto i van nje. Iz razgovora sa ljudima na terenu, a i prateći dinamiku isporuka i vremenske prilike, jasno je da će setva pšenice ove godine zaći u novembar. Semensku pšenicu za doradu uglavnom nam isporučuju imanja iz sastava „MK Grupe” sa područja Kule. Od proizvođača van kompanije, a sa područja srednjeg Banata, vredna je pomena Zemljoradnička zadruga „Bratstvo – jedinstvo” iz Srpskog Itebeja – kaže direktor „Banat semena” diplomirani inženjer agronomije Saša Kulpinac.
„Banat seme” zapošljava 26 radnika, u sezoni dorade semena angažuje između 50 i 60 sezonaca. Zarade su redovne i solidne. Ulazak u veliku kompaniju, kažu ovde, doneo je osavremenjavanje proizvodnog procesa i podizanje svih standarda u poslovanju. U tom pogledu položeni su svi ispiti. Izgrađen je nov pogon za prijem i sušenje kukuruza, nabavljena je nova savremena vaga, modernizovana su skladišta i magacini.
M. S-n.