U BELOM BLATU ZAGOVARAJU NOVI SAMODOPRINOS JER ŽELE LEPŠE SELO

Početi gradnju kanalizacije
Prioritetni zadatak Saveta Mesne zajednice Belo Blato u ovoj godini je da počne izgradnja fekalne kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu. Lokacijska dozvola je pribavljena, a glavni projekat je urađen još ranije. Savet Mesne zajednice konstatovao je da je problem izuzetno ozbiljan, pošto je selo faktički okruženo jezerima, a podzemne vode imaju stalno visok nivo.
Prema rečima predsednika Saveta Mesne zajednice i odbornika u Skupštini grada Zrenjanina Miroslava Markuša, ponovno organizovanje izjašnjavanja za nastavak samodoprinosa (prethodni je bio u maju), najznačajniji je zadatak i obaveza aktivista Saveta Mesne zajednice u predstojećem periodu.
Očekuje se da do kraja godine bude asfaltirana bar jedna ulica, budući da je od 15 kilometara ulične mreže 11 kilometara kaldrma, 550 metara nema nikakav kolovoz, a svega tri i po kilometra seoskih ulica ima asfaltni zastor – navodi se u izveštaju o radu organa Mesne zajednice koji je u utorak usvojila Skupština grada Zrenjanina.
M. S-n.
Opširnije u štampanom izdanju