U DEVET MESNIH ZAJEDNICA U GRADU I SELIMA GLASA SE ZA NOVE ČLANOVE SAVETA

Šta nam donose nova pravila?

U nedelju, 5. februara, građani tri gradske i šest seoskih mesnih zajednica (MZ) biraju svoje izabranike u savetima – predstavničkim telima MZ. Biće to prvi izbori po „novom modelu”, koji je pre godinu dana gradska vlast usvojila. On predviđa da građani više ne glasaju za konkretne kandidate za savete, već za izborne liste. Do srede, tri dana pre isteka roka, nije bila prijavljena nijedna lista, navodi za „Zrenjanin” Jovan Stankov, predsednik Izborne komisije Grada.
Glasanje se održava u sledećim MZ: „Sonja Marinković” (15 članova u Savetu), „Berbersko–bolnica” (13 članova) i „Nikola Tesla” (9 članova). Od seoskih MZ u pitanju su: Lazarevo (9 članova), Banatski Despotovac (7), Elemir (15), Lukino Selo (5), Perlez (11) i Tomaševac (7 članova Saveta). Biračka mesta će 5. februara biti otvorena od 7 do 20 časova.
Izborne liste se podnose do subote, 21. januara, u ponoć, a proglašavaju se u naredna 24 časa.
Nakon toga bi trebalo da budu istaknute na oglasnim tablama mesnih zajednica i na sajtu Grada.
Lista mora biti overena kod javnog beležnika i u Gradskoj upravi i podržana potpisima građana iz konkretne MZ. Potrebno je 20 potpisa po kandidatu, a njih mora biti bar trećina od ukupnog broja mesta u Savetu. To znači da se za Savet od 15 članova može prijaviti lista sa najmanje 5 imena i 100 potpisa podrške.

Još jedna novina jeste da izbore sprovodi Izborna komisija – koju imenuju odbornici, a ne kao do sada ona koju formira Savet MZ.
Komisija proglašava rezultate i raspodeljuje mandate onim listama koje su dobile bar 3 odsto glasova od ukupno izašlih na izbore. Ona takođe određuje članove biračkih odbora, koje predlažu proglašene izborne liste. Ova tela sa staraju da glasanje protekne valjano i utvrđuju rezultate.
Rad biračkih organa moći će da prate tzv. posmatrači, a njih Izbornoj komisiji mogu da predlože registrovana udruženja, najkasnije 15 dana pre izbora (21. januar).
Konačni rezultati glasanja za svaku MZ biće utvrđeni dva dana po zatvaranju biračkih mesta, odnosno odmah po okončanju postupka prigovora, a objaviće ih Izborna komisija.
Prigovor se može podneti u roku od 24 časa od donošenja odluke o rezultatima ili od kada je učinjen propust, a nadležni iz Komisije imaju dva dana da odgovore.

Što se tiče biračkog mesta, ono se određuje za glasanje najmanje 100, a najviše 2.500 građana, koje će Gradska uprava obavestiti o tome kako da ostvare ovo svoje pravo.
Birački spisak će biti zaključen do 30. januara.
Podsetimo, deo mesnih zajednica birao je svoja rukovodstva pre dve godine, kada je prosečna izlaznost iznosila oko 23 odsto u gradu i blizu 35,6 odsto u selima.

L.Z.

  • SASTAV IZBORNE KOMISIJE
    Zamenica predsednika je Ivana Popov, dipl. pravnica, a ostali članovi su: Ivana Kojčić, dipl. pravnica (zamenica Jelena Pirić, dipl. pravnica), Jelena Tabački, dipl. pravnica (Jelena Gogić, dipl. pravnica), Goran Milivojev, dipl. pravnik (Jelena Nikolić, dipl. pravnica), advokat Ljubiša Rikalo (Ivan Todorov, dipl. pravnik), Milan Mrkšić, dipl. pravnik (Jelena Pavićević, dipl. pravnica), advokat Nemanja Gavranić (Tanja Grahovac, pravnica), advokat Slavko Živa (Branislava Jovanov, dipl. pravnica), Sredo Pajić, dipl. ekonomista (Ljubomir Erdeljan, dipl. ekonomista), Marija Bodo Poturica, vaspitačica (Šandor Nađ, administr. radnik), Irena Solarov, dipl. pravnica (Miodrag Laništanin, dipl. analitičar). Sekretarka je Svetlana Grujić, dipl. pravnica, a njena zamenica je Đina Darijević, dipl. pravnica.