U GRADU NEDOSTAJU DELOVI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

Stubovi bez znakova

Nakon prošlogodišnje masovne krađe saobraćajnih znakova na teritoriji Grada Zrenjanina, kada je nadležna služba zamenila bezmalo 30 kompletnih saobraćajnih znakova, ovih dana svedoci smo njihovog ponovnog uklanjanja. Naime, prilikom prilaza kružnoj raskrsnici kod „Avale” iz pravca Bagljaša, sa desne strane kolovoza, primećen je nedostatak čak tri saobraćajna znaka koji ukazuju na blizinu raskrsnice. To bi moglo da predstavlja problem i lokalnim vozačima, ali najviše onima koji su usputno u našem gradu.
Ovo je samo jedno od nekoliko uočenih uništavanja saobraćajne signalizacije u gradu, a u ne malom broju slučajeva, dešavaju se škrabanja saobraćajnih znakova ili lepljenje propagandnog materijala, te njihovo lomljenje i savijanje. Kada se ima na umu da jedan saobraćajni znak košta između 5.000 i 6.000 dinara, na šta se dodaju i troškovi ugradnje, dolazi se do cifre od 200 do 300 hiljada dinara, koliko se u proseku godišnje trošilo za ove namene. Sredstava je za zamenu nedostajućih znakova uvek bilo nedovoljno, tako da svi učesnici u saobraćaju redovno trpe zbog nekolicine nesavesnih sugrađana.
Ranije su nadležne službe „Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” redovno obilazile teren kako bi uočile i pravovremeno reagovale na ovakve slučajeve, ali s obzirom da je od nove godine ovo preduzeće prestalo da postoji, nije poznato da li će i koja služba ponovo biti zadužena za ovu vrstu posla.

S.V.